Afl.1 – Million Dollar Question

Al sinds de jaren 80, is de genderbalans op bouwkunde-opleidingen in Nederland min of meer gelijk. Maar waar zijn al die vrouwelijke architecten die – als ze begin jaren 90 afstudeerden – nu op het hoogtepunt van hun carrière en masse partner bij architectenbureaus zouden moeten zijn?

De eerste aflevering van podcast Respons focust op deze million dollar question: waar zijn alle vrouwelijke architecten? We reflecteren op die vraag met verscheidene nieuwe stemmen in de ontwerpwereld, zoals Hai Xie, Eli Dorsman, Anne van der Meulen en Setareh Noorani. Met natuurinclusief ontwerper en oprichter van landschapsbureau PAD Landscape Nina Ravestein onderzoeken we vervolgens hoe de praktijk er ook anders uit zou kunnen zien. Het resultaat is een collage van persoonlijke gesprekken over het vinden van je plek als starter in de architectuur, de dominante werkcultuur, over inclusiviteit en het inrichten van een bedrijf als ecosysteem.

Architectuurpodcast Respons wil een plek creëren voor het onderzoeken en bespreekbaar maken van feministische vragen in architectuur. Het is een meerstemmig project geïnitieerd door Veerle Alkemade en Catherine Koekoek nadat ze in 2019 afstudeerden bij de master architectuur in Delft.

Elke aflevering zal focussen op een specifiek thema – zoals vrouwen in architectuur, onderwijs, werkcultuur of economie – en onderzoekt dat aan de hand van persoonlijke gesprekken met een veelheid aan stemmen binnen of in de marges van de architectuur. Deze perspectieven op de bestaande architectuurpraktijk worden aangevuld met langere gesprekken met architecten die al langer meedraaien, en op de een of andere manier verandering teweeg brengen in het werkveld.


ShownotesNina Ravestein van PAD Landscape
foto credits: Nathalie Smeding


Nina Ravestein (1988) is de eigenaar en oprichter van het landschapsbureau PAD Landscape. PAD opereert op verschillende schaalniveaus, maar altijd met een natuurinclusieve houding.

We vinden het inspirerend hoe Nina bij het creëren van nieuwe plekken een veelheid aan perspectieven meeneemt – zowel van verschillende groepen mensen als van planten en dieren. Op deze manier koppelt ze haar manier van werken aan het daadwerkelijke werk dat gemaakt wordt. In haar projecten verbindt ze onder andere vraagstukken over sociale veiligheid op straat (een bekend, feministisch thema) aan vraagstukken over het versterken van de biodiversiteit. Deze onderwerpen kunnen vaak schuren, maar juist door op zoek te gaan naar raakvlakken maakt Nina veelzijdige en intersectionele plannen.


Architectuurpodcast Respons wil een plek creëren voor het onderzoeken en bespreekbaar maken van feministische vragen in architectuur. Het is een meerstemmig project geïnitieerd door Veerle Alkemade en Catherine Koekoek nadat ze in 2019 afstudeerden bij de master architectuur in Delft.


We komen graag in contact met méér stemmen die hun ervaringen in de architectuur met ons willen delen, zowel positief als negatief. We zijn te bereiken via instagram en email.

Wil je een seintje krijgen wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief:
responspodcast.substack.com/

Respons is trotse deelnemer van het Archined Lab, een initiatief waarin onafhankelijke, experimentele architectuurprojecten een podium krijgen. www.archined.nl/artikelen/categorie/lab/

Respons is tot stand gekomen met financiële steun van de Fleur Groenendijk Foundation.

Logo door Anne de Zeeuw.

www.instagram.com/re.spons/
responspodcast@gmail.com